„Je spousta věcí,“ píše Maria Montessori, „které tříletému dítěti nedokáže sdělit žádný učitel, ale pětileté dítě to zvládne hravě“.

Věkově smíšená prostředí

V Montessori školách vytváříme věkově smíšená prostředí zcela záměrně. Děti zde žijí v aktivních společenstvích a zcela využívají všech jejich výhod pro svůj psychický a fyzický rozvoj. Spolupráce mezi nimi je základem jejich empatie, schopnosti respektu a sociální inteligence.

Dům všech dětí

Mladší děti sledují ty starší, vyptávají se jich a zkouší to, co umí jejich starší kamarádi. Ti starší rádi a trpělivě odpovídají a jejich vysvětlení jsou velmi cenná, neboť jak již naznačuje citát z knihy Marie Montessori, mysli těchto děti jsou si mnohem blíže než ta naše a mnohem snáze se tak navzájem naučí něco, co my bychom jen obtížně vysvětlovali.

Starší děti si zkouší vedoucí role. V očích mladších dětí se promění v hrdiny a učitele, u nichž hledají inspiraci. Starší děti ty mladší trpělivě a laskavě podporují. Cítí se být ochránci mladších. Malé děti také neřeší, zda nějaké starší dítě ví víc než ony, protože cítí, že budou starší a také se dočkají.

Na obou stranách panuje láska, obdiv a důvěra.