Ceník

Měsíční školné 2022/2023

Mateřská škola a dětská skupina Na vlně

7.535,-/měsíc

Montessori komunitní škola Na vlně
6.850,-/měsíc

Cena 4.950,- za 3 dny nebo 5 dopolední je stanovena pouze pro začínající malé děti, které procházejí adaptačním obdobím ve školce maximálně pak po dobu 3 měsíců.

V ceně školného je krom profesionálních učitelů
vyškolených a dozorovaných Association Montessori Intenational zahrnuta
také celodenní přítomnost anglicky hovořícího učitele.

Při zaplacení školného na půl roku dopředu u celotýdenní docházky v mateřské škole je cena školného měsíčně 7.100,-.

Při zaplacení školného na rok dopředu na základní škole je cena školného měsíčně 6.100,-.

V případě mladšího sourozence činí sleva na měsíční školné za 5 denní docházku 15%, za 4 denní 10% a 3 denní a dopolední docházku 5% z konečné ceny školkovného.  

U rodičů, kteří jsou prokazatelně v tíživé situaci,
nebo je maminka samoživitelka, je měsíční školné stanoveno individuálně.

Děti Montessori školky Na vlně budou mít vždy také slevy na kroužky,
které budou probíhat v rámci budovy školky.

V případě dlouhodobé nemoci, uzavření školky rozhodnutím vlády či kvůli vyšší moci, je možné uplatnit náhradu slevou v červenci daného roku:

1 týden – sleva 2 dny ze školkovného v červenci

2 týdny – sleva 5 dní ze školkovného v červenci

3 týdny – sleva 8 dní ze školkovného v červenci

1 měsíc – sleva 10 dní ze školkovného v červenci

V případě  dopolední nebo 3 denní docházky  je poměr upraven adekvátně na 1 den, 2 dny, 4 dní, 6 dní.

Do slevy se započítává pouze celý týden a více nepřítomnosti dítěte. Jednotlivé dny se nesčítají.

Do slevy se nezapočítávají dny, kdy dítě bylo nepřítomno z jiných než výše uvedených důvodů.

 

Stravné

Předpokládané stravné je 90,- kč/den

O kvalitní zdravé potravy a vyvážený jídelníček vašich dětí
se stará nutriční poradkyně Mgr. Hana Holišová.