Ceník

Měsíční školné

5 dní:  6.850,-
4 dny:  5.650,-
3 dny:  4.450,- 
5 dopolední:  4.450,-

Cena za 3 dny nebo 5 dopolední je stanovena pouze pro začínající malé děti, které procházejí adaptačním obdobím ve školce.

V ceně školného je krom profesionálních učitelů
vyškolených a dozorovaných Association Montessori Intenational,
také celodenní přítomnost anglicky hovořícího učitele.

Při zaplacené školného na půl roku dopředu u celotýdenní docházky je cena školného měsíčně 6.200,-
V případě mladšího sourozence činí sleva na měsíční školné za 5 denní docházku 15%, za 4 denní 10% a 3 denní a dopolední docházku 5% z konečné ceny školkovného.  

U rodičů, kteří jsou prokazatelně v tíživé situaci,
nebo je maminka samoživitelka je měsíční školné stanoveno individuálně.

Děti Montessori školky Na vlně budou mít vždy také slevy na kroužky,
které budou probíhat v rámci budovy školky.

V případě dlouhodobé nemoci, uzavření školky rozhodnutím vlády či kvůli vyšší moci, je možné uplatnit náhradu slevou v červenci daného roku:

1 týden – sleva 2 dny ze školkovného v červenci

2 týdny – sleva 5 dní ze školkovného v červenci

3 týdny – sleva 8 dní ze školkovného v červenci

1 měsíc – sleva 10 dní ze školkovného v červenci

 

Stravné

Předpokládané stravné je 70,- kč/den

O kvalitní zdravé potravy a vyvážený jídelníček vašich dětí
se stará nutriční poradkyně Mgr. Hana Holišová.