Ceník

Měsíční školné

5 dní:  6.850,-
4 dny:  5.650,-
3 dny:  4.450,-
5 dopolední:  3.550,-

V ceně školného je krom profesionálních učitelů
vyškolených a dozorovaných Association Montessori Intenational,
také každodenní přítomnost anglicky hovořícího učitele.
Při zaplacené školného na půl roku dopředu je cena školného měsíčně 6.200,-
V případě mladšího sourozence je měsíční školné 5.650,-
U rodičů, kteří jsou prokazatelně v tíživé situaci,
nebo je maminka samoživitelka je měsíční školné stanoveno individuálně.

Děti Montessori školky Na vlně budou mít vždy také slevy na kroužky,
které budou probíhat v rámci budovy školky.

Stravné

Předpokládané stravné je 60,- kč/den

O kvalitní zdravé potravy a vyvážený jídelníček vašich dětí
se stará nutriční poradkyně Mgr. Hana Holišová.