Společně s vámi jsme hybnou silou k
lepší budoucnosti a kvalitnímu vzdělání dětí

Správný rozvoj dětí je pro nás na prvním místě

Pěstujeme v dětech dovednosti, díky kterým se v životě snadno uplatní. Využíváme k tomu speciální vybavení, spolupracujeme s vystudovanými a certifikovanými pedagogy a přirozenou formou děti učíme anglicky.

Respektujeme, že každé dítě je jedinečné a dbáme na to, abychom rozvíjeli právě jejich přirozený potenciál.

Záleží nám na tom, aby z dětí vyrostli aktivní a sebevědomí lidé, kterým není cizí kritické myšlení, zdravá sebedůvěra, spolupráce s ostatními, kreativita a samostatnost.

O vaše nejmenší i školáky se starají ti nejlepší pedagogové

To, co dáváme dětem na začátku, si s sebou nesou celý svůj život.

Každý pedagog v našich řadách má vysokoškolské pedagogické vzdělání.
Pro zabezpečení precizního a přesného Montessori přístupu absolvuje každý z nich nástavbu v Montessori Institut Prague (AMI).

Tyto osobnosti pečují o správný rozvoj vašich ratolestí:

Mgr. Lenka Měrková
Koordinátorka a ředitelka školy,                                                                AMI Montessori Administrators Certificate Course                             AMI 3-6 Montessori Diploma Course

AMI 3-6 Montessori Assistants Certificate Course                                AMI 6-12 Montessori Assistants Certificate Course

Ing. Vít Měrka
šéf staveb a motivátor projektu

Vítek a Lenka spolu založili Montessori školy Na vlně
a pracují na její přípravě a organizaci.

„V dítěti leží osud budoucnosti. Kdokoli si přeje úspěšnou společnost, musí chránit dítě a pozorovat přirozený
způsob jeho jednání.“

V montessori školce Na vlně

Mgr. Pavlína Jasná

AMI učitel

jana kadankova montessori ucitelka

AMI 3-6 Diploma Course

“Respektovat a být respektován”

Pavlína je pro školku neocenitelnou studnicí zkušeností, praxe a také klidu. Vystudovala pedagogickou fakultu na univerzitě Palackého v Olomouci. Poté se s rodinou odstěhovala do Německa. V Mnichově dala své malé děti do Montessori školky Marie Roth, celosvětové mezinárodní lektorky AMI učitelů. Pavlína u Marie Roth vystudovala mezinárodní Montessori učitelský výcvik pro děti ve věku 3 – 6 let a nastoupila zde jako Montessori učitelka. Po této neocenitelné zkušenosti se vrátila do České republiky. Byla jednou z prvních zkoušejících u AMI výcviků, které se u nás konaly. Zvýšila si znalosti v oblasti Montessori pro věk 0-3 roky a výuky českého jazyka. Učila v Montessori školce v Novém Jičíně, ale nakonec si založila vlastní školku, kde pro malý kolektiv dětí mohla utvářet prostředí dle AMI metodiky. Pavlína je zkušenou Montessori pedagogožkou, která je vždy připravena pomoci dětem i svým kolegům, aby rozvinuli to nejlepší, co v nich je.

Mgr. Veronika Piková

ředitelka školky a AMI učitel

jana kadankova montessori ucitelka

AMI 3-6 Montessori Assistants  Certificate Course

“Respektovat a být respektován”

AMI 3-6 Diploma Course – od července 2022

Veronika se na pedagogickou dráhu dostala díky své celoživotní zálibě, kterou jsou koně, když učila mladší žáky jezdeckým dovednostem. Nejprve absolvovala VOŠ pedagogickou a sociální v Kroměříži se zaměřením na volnočasové aktivity a následně ve středisku volného času Lužánky v Brně vedla zájmové kroužky, příměstské a pobytové tábory a pracovala jako teta v miniškolkách pro děti ve věku 2 – 4 let. Během této doby dálkově vystudovala Pedagogiku volnočasových aktivit. Jako předškolní pedagog nastoupila do lesní školky Šemíček nedaleko Brna a začala studovat předškolní pedagogiku a magisterský obor Management vzdělávání. Prošla také akreditovaným kurzem „Zdravotník zotavovacích akcí“ a kurzem „Respektovat a být respektován“. V Montessori školce Na Vlně začala pracovat jako asistentka a absolvovala certifikovaný kurz AMI asistent 3-6 let. Jelikož je Veronika velmi pořádkumilovný člověk, který rád plánuje a dává věcem řád, a zároveň ji baví se neustále vzdělávat a prohlubovat své znalosti a dovednosti v oblasti předškolní pedagogiky, stala se od ledna 2022 ředitelkou Montessori mateřské školy Na vlně. V červenci 2022 ji čeká certifikovaný kurz AMI učitele 3-6 let.

Kromě koní se ráda věnuje turistice, četbě knih a neodolá kávě a čokoladě.

Mgr. et Ing. Anna Plachá Pawłowska

AMI asistent

Montessori-vyuka

AMI 3-6 Montessori Assistants  Certificate Course

Certificate of Advanced English

Anna vystudovala na Zemědělské Univerzitě Huga Kolltaje v Krakově potravinovou technologii a výživu a na Univerzitě vědy a technologiev Krakově si v rámci fakulty aplikovaných společenských věd dodělala pedagogické minimum. Má několik výcviků v Montessori pedagogice z Polska s Ewou Nikolajew-Wieczorowskou a školení z Montessori – Angličtina v Montessori Pedagogice s Martou Szymanskou v Institutu Duhovka ukončený diplomem AMS. Jejím rodným jazykem je polština, ale ovládá i angličtinu, což nám ve školce dává možnost nabídnout dětem kvalitní anglický obsah v rámci Montessori pedagogiky. Její prezentace jsou vždy nápadité a zajímavé, a to i pro dospělé. Aninou zálibou je také výroba Montessori pomůcek, a to pomůcek nesmírně krásných a propracovaných. Na ty se těšíme všichni.

Mgr. Barbora Jurásková

AMI asistent

PavlínaJasná_AMI učitel

AMI Montessori 3-6 Assistants Certificate Course 

Barča je původně vystudovaná angličtinářka, kterou to táhne k práci s dětmi a skvěle to s nimi umí. Její klidnou o rozvážnou povahu oceňují velcí i malí parťáci  ve školce, ale vyhledávají ji také školáci. Momentálně si doplňuje studium pod AMI. Má za sebou kurz asistenta pedagoga. A také je mámou dvou dětí.

V montessori škole Na vlně

Mgr. Jana Kadaňková

učitelka prvního stupně Montessori školy

jana kadankova montessori ucitelka

AMI 3-6 Montessori Assistants Certificate

AMI 6-12 Montessori Asistants Certificate

Jana vystudovala pedagogiku pro první stupeň na Masarykově univerzitě v Brně. Několik let učila na základní škole v Brně.

„Mou motivací, proč jsem Na vlně je to, že chci dělat věci jinak. A vzdělávání Montessori cestou mi dává smysl – kloubí v sobě respekt k dítěti a zároveň plně rozvíjí jeho potenciál. Vede k zodpovědnosti, samostatnosti a péči o sebe, ostatní i prostředí.”

Mgr. Lenka Kotrcová

AMI učitelka prvního trojročí Montessori školy

jana kadankova montessori ucitelka

 AMI 6-12 Montessori Diploma Course 

AMI 3-6 Montessori Assistants Certificate

AMI 6-12 Montessori Asistants Certificate

Lenka je učitel srdcař. Žije prací pro děti a její laskavost, rozvaha, zodpovědnost a trpělivost jsou magnetem pro všechny dětské duše. Poutavé prezentace velkých i malých příběhů, které od Lenky děti dostávají, pak roztáčejí nadšené mozkové závity malých badatelů do běla a dávají vzniknou úžasným velkým výzkumným pracem.

Lenka vystudovala pedagogickou univerzitu v Ostravě, magisterský titul získala na Fakultě tělesné kultury na Univerzitě Palackého v Olomouci.  Aktuálně dokončuje velký diplomový kurz  pod záštitou Association Montessori International pro věk 6-12 a je metodicky zaštiťující učitelkou pro první stupeň.  

Jsme certifikovaní Montessori učitelé

Naši učitelé jsou vyškolení a certifikovaní mezinárodní Montessori asociací založenou samotnou Marií Montessori Association Montessori International.

Díky tomu zaručujeme „normalizované” Montessori prostředí. Vaše děti jsou u nás v naprostém bezpečí a mají profesionální péči učitelů s vysokoškolským vzděláním a AMI nástavbou.

Ke všemu nás dovedla osobní zkušenost

S příchodem našich dětí jsme si uvědomili, že od toho, co jsme my sami opustili školní lavice, se toho v českých školách moc nezměnilo. Přitom vše kolem nás se mění docela rychlým tempem. A škola je přece základ života. A právě to nás přivedlo k založení vlastní Montessori školky Na vlně.

Budoucnost a lepší svět tvoří každý z nás tím,
že cíleně rozvíjí potenciál svých dětí.

Přejeme si pro nás i pro své děti tu nejlepší budoucnost a chceme, abychom žili v dobré společnosti. Nechceme ale jen čekat, až se něco změní. Prostřednictvím školky Na vlně a komunity, kterou kolem ní vytváříme, chceme být hybnou silou a inspirací v přístupu k předškolnímu i školnímu vzdělávání dětí.

Vzdělávání už by více nemělo poskytovat jen vědomosti, ale musí se vydat také novou cestou, hledajíce jak uvolnit lidské schopnosti.

Máme velké vize a plány
Hlídání pro maminky, které pracují z domu

Víme, jak náročný seberozvoj a práce z domu pro vás, maminky na mateřské, může být. Proto jsme přišli s konceptem, jak vám ulevit a poskytnout časoprostor pro váš klid a soustředění. V naší školce budete mít v dopoledních hodinách zázemí společné kanceláře, připojení k wi-fi, funkční kuchyňku a personál, který se o vaše nejmenší ratolesti s radostí a profesionalitou rád postará.

Chci pomoci s uskutečněním

Prostor pro tvořivce, kteří chtějí propagovat své produkty

Milujeme všechno co je místní a s láskou vytvořené. Proto chceme podpořit místní umělce, výrobce a designéry: ulevit vám od drahých nájmů a pomoci s prodejem. V prostorách naší Montessori školky plánujeme zařídit obchůdek, kde si každý z vás může pronajmout třeba pouhou polici, na které si svá díla vystaví. My se budeme starat o jejich prodej, a to za cenu, kterou si sami řeknete.

Chci tento záměr podpořit

Montessori Základní škola Na vlně 

Děti, které dochází do Montessori tříd, fungují ve věkově smíšených skupinách. Mladší děti jsou inspirovány prací těch starších a ti zase svým mladším spolužákům poskytnou podporu, když si neví rady. Výuka v Montessori prostředí není založena na oddělování jednotlivých předmětů do vyučovacích hodin. Učíme v souvislostech a věříme, že to má smysl. Proto chceme, aby po absolvování naší školky měly děti možnost plynule navázat na 1. stupeň základního vzdělávání, což aktuálně funguje díky naší Komunitní škole Na vlně. Chceme ale jít dál a navázat i 2.stupněm, a to se stejnou kvalitou a možností seberozvoje dětí. Stále hledáme takové lidi, kterým dává takové vzdělávání smysl, chtějí se učit novým věcem a chtěli by se stát součástí našeho týmu. Víte o někom? Pak se nám určitě ozvěte! 

Věříme, že základní škola Na Vlně je tak ideální cestou pro vás i vaše děti. 

Chci vám pomoci s realizací

Své vize a plány v tuto chvíli nedokážeme realizovat bez vaší finanční pomoci. Staňte se součástí naší komunity.