Finanční gramotnost je klíčovou dovedností, která pomáhá lidem vést stabilní a plnohodnotný život. Připravit děti na budoucí život neznamená jen umět číst, psát a počítat, ale porozumět vztahům které existují ve světě i lidské společnosti. A jedním z podstatných vztahů je svět peněz, obchodu, ekonomie a financí.

Naší cestou, jak relativně malé děti v první a druhé třídě propojit s ekonomikou je projekt “Postarejte se o králíčka”. Ve škole máme kamaráda zakrslého králíka, o nějž se děti učí starat. Krom toho, že jej krmí, pečují o něj i klec fyzicky, tak se učí zajistit dostatek peněz na zakoupení jeho žrádla, podestýlky, soli, případně domečku nebo hraček. Jak si mohou vydělat peníze? Aha, vítejte v úvodu našeho projektu. Můžeme něco vyrobit, něco co mají lidé rádi a budou si to chtít koupit…

Náklady, příjmy, cena, peníze…

Děti letos vyráběly bezový a aróniový sirup a před Vánocemi křížaly. Jednou z hlavních dovedností, kterou se při takovémto projektu naučí, je porozumění penězům jako takovým a finanční plánování. Při návrhu projektu si musí rozmyslet náklady a příjmy a vypočítat, jakého zisk potřebují dosáhnout. Je potřeba si uvědomit, že výroba a prodej nemusí být ziskové, pokud nezvažují pečlivě náklady. A že to bylo překvapení.

Když se děti rozhodly prodávat finální výrobky, musely si také promyslet, jak stanovit cenu, aby dosáhly zisku, ale zároveň aby byly ceny přiměřené a lákavé pro zákazníky. Prvotní nápad, že by sirup stál pět korun vůbec neobstál. Také se naučily jednat s lidmi, komunikovat svou nabídku, umět si zodpovědně zvládat své finance, tedy svůj podnik a spoléhat na své schopnosti.

deti a pocitadlo

Společně to zvládneme

Celý projekt výroby a prodeje své práce je pro děti vždy mimořádně zajímavým a užitečným zážitkem. Děti nejenže pochopí finanční gramotnost, ale učí se spolupracovat v týmu, být kreativní, zlepší své organizační a komunikační schopnosti. Uvědomují si také časovou náročnost své práce ve srovnání s čistým ziskem, který nemusí vždy odpovídat očekávání.

Pro děti je velkou motivací, že na jejich práci a úspěchu je někdo závislý a úspěšně vydělané peníze jsou důkazem, že i ony mohou být součástí důležitých rozhodnutí. Tento přístup péče o závislého tvora velmi pomáhá modelovat reálné potřeby, které se v životě objevují a kde důsledky jsou dětem zcela jasné.

Peníze snáze odcházejí než přicházejí…

„Peníze snáze odcházejí než přicházejí“, napsal Jan Ámos Komenský před více než 350 lety.

Je důležité, aby se děti již mladšího školního věku učily chápat základy finanční gramotnosti, aby lépe porozuměly fungování peněz, úspor, investicím a dalším finančním pojmům a procesům. Díky tomu budou moci lépe plánovat své výdaje a naučí se hospodařit s penězi, což jim pomůže v budoucím životě. Navíc, když si samy vydělají peníze, zvědomí si, jak těžké je peníze vydělat, a proto více rozumí jejich skutečné hodnotě. Také se naučí být odpovědné za své finance a důležitost toho, jak s nimi zacházet. Finanční gramotnost je klíčovou dovedností, která pomáhá lidem vést stabilní a plnohodnotný život. Cokoliv si dnes vyzkouší jako hru, jim v budoucím životě pomůže lépe se orientovat, být samostatnější a zodpovědnější. Už to není neznámý vesmír.

P.S. A nebojte. Kdyby dětem projekt nevyšel, králíček nezajde na úbytě. Vždy se o něj postaráme. 🙂