Montessori vzdělávání

Montessori vzdělávání

Montessori plně respektuje vývojové potřeby vašeho dítěte

Montessori pedagogika vznikla před více než sto lety na základě zkoumání vývojových fází dítěte doktorkou Marií Montessori. Vychází ze znalosti o činnosti mozku, neuropsychologie a jejich vývoje. Děti se tak přirozeně učí podle toho, v jaké fázi svého vývoje jsou.

Správná Montessori škola je domem dětí

Takový dům dětí je totiž místo, kde se dítě cítí v naprostém bezpečí. Je tu vše, co ke svému rozvoji potřebuje. Respektuje vnitřní potřebu řádu. Děti si tu samy vybírají činnost, které se zrovna budou věnovat.

Respektuje svobodu, tím motivuje k učení a vede k odpovědnosti

Protože svoboda s sebou nese odpovědnost, jsou v Montessori školách pravidla stejně důležitá jako svoboda. Krom lekcí práce si tak děti ve školce osvojují lekce slušného chování a zdvořilosti, soužití lidí a nastavení klidného pracovního prostředí ve třídě.

3 hodinové pracovní cykly a smíšené třídy dětem v rozvoji pomáhají

Montessori školy fungují v tříhodinových cyklech, během kterých děti pracují s pomůckami, probíhají idividuální nebo skupinové lekce s učiteli a asistenty nebo objevují svět venku, přírodu, muzea. Všechno se odehrává ve věkově smíšených třídách, protože věda dokazuje, že věkově propojené třídy jsou efektivnější než třídy stejně starých dětí.

Přečtěte si celý článek o Montessori vzdělávání, jeho výhodách a principech.

O Montessori vzdělávání chci vědět více

Dokumenty volně ke stažení

Inspirujte se. 10 doporučení pro pohyb, nezávislost, komunikaci a sebekázeň, díky kterým budete maximálně rozvíjet dovednosti svých dětí i v domácím prostředí.