Montessori pedagogika vznikla před více než sto lety v Itálii.

Na konci druhé poloviny 19. sto- letí se italské univerzity otevřely také ženám. I když se předpokládalo, že budou studovat především pedagogiku, některé se rozhodly pro medicínu. Jednou z prvních byla Maria Montessori, která se stala první promovanou italskou lékařkou. Následně pokračovala ve studiu psychologie, filozofie, zabývala se antropologií, biologií a především pedagogikou.

Její specializace na výzkum dětských nervových nemocí ji dovedla k spoluředitelství v Ortofrenické škole. Zde ve svém vědeckém výzkumu zjistila, že je možné i děti s lehkým mentálním postižením, pozo- rováním jejich potřeb a dostatkem vhodných podnětů, přivést ke standardním státním zkouškám. Zvládly je dokonce lépe než řada zdravých dětí. Proto výzkum zaměřila naopak na otázky rozvoje a vzdělávání zdravých dětí a 6. ledna 1907 dostala příležitost založit první „Dům dětí” – Casa dei Bambini.

Základním prostředkem pochopení zdravého dětského vývoje bylo pro Marii Montessori – pozorování. Pozorování dětí při práci s aktivitami a pomůckami. Pozorování jejich zájmu a hlubokého soutředění. Pozorování, kdy neopak děti něco vůbec nezajíma a pozorování toho, kdy vznikají stresové nebo konfliktní situace. Ponechala ve třídě jen ty pomůcky, které u dětí vzbuzovaly zájem a pozorovala, jak se s nimi učí pracovat různě staré děti. Maria Montessori si uvědomila, že děti, které jsou v prostředí přizpůsobeném jejich velikosti a stimulujícím jejich přirozený vývoj, se dokáží vzdělávat samy. Zprávy o nesmírných pokrocích již pětiletých dětí, které uměly číst a psát se rychle šířily. Nově vznikající školky a školy byly často navštěvovány jako zásadní inspirace v moderním vzdělávání. Ta se šířila nejen po Evropě, ale také do Spojených států a kromě škol vznikaly také Montessori společnosti a výcviková centra.

Rozmach Montessori pedagogiky částečně omezila první světová válka. V meziválečném období byl pak tvrdě zastaven fašismem a nacismem. Po válce ale Maria Montessori i v 75 letech dál pracovala a před smrtí v roce 1952 byla třikrát nominována na Nobelovu cenu míru.

Maria Montessori také založila Association Montessori International (AMI), společnost, která se dodnes zabývá rozvojem Montessori pedagogiky a zaručuje kvalitní vzdělávání Montessori učitelů a asistentů.

ucitele montessori skolka na vlne