Dnes bychom s vámi rádi sdíleli jedno poděkování. Díky podpoře MŠMT jsme v našem týmu mohli od minulého roku přivítat novou školní asistentku a nemohli bychom být šťastnější! 😃

Barča je je veselá, zodpovědná a má neuvěřitelnou lásku k dětem. Děti ji zbožňují a ona miluje děti, což vytváří skvělou a pozitivní atmosféru ve školce. Její přístup a nadšení jsou nakažlivé, a všichni se do školky rádi vracíme s úsměvem na tváři. 😄

Profesionálně nám poskytuje nepostradatelnou podporu. Díky jejíem dovednosti a schopnostem máme více času a energie věnovat se individuálním potřebám každého dítěte a zajistit, že děti se učí a rostou v bezpečném a podpůrném prostředí. Pomáhá tak vytvářet zdravé vztahy a podporují sociální a emocionální rozvoj našich malých školáčků.

Jsme opravdu vděční, že jsme ji do našeho týmu přijali, a doufáme, že si ji budeme moci užívat ještě dlouho.

Děkujeme, že jste s námi na této úžasné cestě vzdělávání a rozvoje našich dětí! 🌟

Montessori škola Na vlně – mateřská škola s.r.o. se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP JAK (Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 341 424,00 Kč.
Projekt má název Šablony v Montessori škole Na vlně – mateřská škola s.r.o. a registrační číslo CZ.02.02.03/00/22_002/0004086.

Realizace začala 1. 1. 2023 a projekt potrvá do 31. 12. 2024.

Cílem projektu je zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

Finanční podpora, kterou škola získala, bude směřovat na školního asistenta a vzdělávání pracovníků ve vzdělávání.