Svůj čas a prostor potřebují dospělí i děti. Aby mohli pracovat, odpočívat a užívat si vzájemně společný čas. Jak udělat z domova klidný přístav všem?

Potřebujeme plán a taky předvídatelnost

Je to komplexní ucelený vzdělávací přístup, založený na vývojových potřebách dítěte. V každé vývojové fázi nabízí člověku jiné podněty a jiné vzdělávací prostředí. Zajímavé na něm je, že pozorované vývojové fáze, senzitivní období a tendence člověka a jejich rozvoj v Montessori pedagogice odpovídají nejmodernějším výzkumům v neurologii a psychologií. Objektivně tak podporují výsledky Marie Montessori a vysvětlují, proč jsou děti vycházející z Montessori škol velmi úspěšné.

Montessori pedagogika především vychází ze znalosti o činnosti mozku a neuropsychologie a jejich vývoje. Když Montessori používá metodu, vždy je tato metoda zaměřena na nějakou mozkovou oblast a maximální rozvoj dětí v daném věku.

Společně plánovaný program

Správná Montessori školka je nazývána „domem dětí“. Je to místo, kde se dítě cítí bezpečně a najde zde vše, co potřebuje k svému rozvoji. Montessori respektuje vnitřní potřebu řádu dítěte. Dítě nachází věci tam, kde mají být. V tomto uspořádaném světě se cítí bezpečně a jeho mozek se může plně soustředit na učení.

Čas společně

Možnost vybrat si je jedním z klíčových prvků Montessori. Děti si samy vybírají svou činnost, a to proto, že svoboda volby je základním předpokladem pro vnitřně motivované učení. A vnitřní motivace je klíč k úspěchu.

Svoboda s sebou nese i odpovědnost, proto jsou v Montessori školách stejně důležitá pravidla jako svoboda sama. Během dne tak děti dostávají od učitelů lekce práce s pomůckami, ale také lekce „slušného chování a zdvořilosti“, které jim pomáhají pochopit fungování společenských zvyklostí, soužití lidí a nastavují klidné pracovní prostředí ve třídě. Učitelé děti během celého dne sledují, aby věděli, kam se které dítě posouvá, co jej zajímá a objevili jejich nadání.

Čas jen pro mě

Montessori školky fungují v tříhodinových cyklech, během kterých děti pracují s pomůckami, mají idividuální nebo skupinové lekce s učiteli a asistenty nebo objevují svět venku, přírodu, muzea. Všechno to, co byste chtěli dělat ve svém volném čase.

Obrázkový diář na ledničce – jednoduše a levně

Velmi důležité je také věkové smíšení tříd, kde učitelé vědomě pracují s propojováním různě starých dětí. Věda dokazuje, že věkově propojené třídy jsou efektivnější než třídy stejně starých dětí. Mladší děti jsou motivovány prací a spoluprací se staršími dětmi, zatímco starší děti si při pomoci mladším trénují komunikativní a vůdčí dovednosti.

montessori skolka programovani